ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 27  Issue : 1  Year: 2021

A Single Generalized Seizure History: An EEG Like as Status Epilepticus [Epilepsi]
Epilepsi. 2020; 26(2): 136-140 | DOI: 10.14744/epilepsi.2019.27870  

A Single Generalized Seizure History: An EEG Like as Status Epilepticus

Dilara Mermi Dibek1, Arzu Maharramova1, Pınar Tamer2, İbrahim Öztura1, Barış Baklan1
1Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Clinical Neurophysiology, İzmir
2İzmir Bozyaka Training And Research Hospital,Department of Neurology, İzmir

Visual sensitivities include photosensitivity, eye closure sensitivity, fixation off-eye closed and pattern sensitivity. Fixation off-eye closed sensitivity occurs while eye closed and the period lasting for more than 3 s and persisting as long as the eyes remain closed or when fixation was interrupted. In this case report, a 19 years old female patient had a history of a single generalized seizure one year ago. Although there is no more seizure, electroencephalography (EEG) examination like as a status epilepticus at different times. When we examined EEG, we recognized these discharges became when eyes closed and persisted as long as eyes closed. In addition, video recording showed us eyelid myoclonus without absence during eyes closed and discharged on EEG. It is aimed to discuss the fixation-off sensitivity and eyelid myoclonus accompanied by literature with this case report.

Keywords: Fixation-off sensitivity, eyelid myoclonia; status epilepticus; visual sensitivity.


Tek Jeneralize Nöbet Öyküsü: Status Epileptikus Benzeri Bir EEG

Dilara Mermi Dibek1, Arzu Maharramova1, Pınar Tamer2, İbrahim Öztura1, Barış Baklan1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı, İzmir
2İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastahanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir

Vizüel sistem ilişkili duyarlılıklar içerisinde; ışığa duyarlılık, göz kapatma duyarlılığı, fiksasyon kaybı-göz kapama duyarlılığı ve patern duyarlılığı yer almaktadır. Fiksasyon kaybı-göz kapama duyarlılığında gözlerin kapanmasıyla veya 1–3 saniyelik latent periyot sonrasında bilateral oksipital bölgelerde belirgin jeneralize deşarjlar meydana gelir ve gözlerin kapalı kaldığı sürece devam eder, gözlerin açılmasıyla son bulur.Bu olgu sunumunda 19 yaşında kadın hastanın bir yıl önce tek jeneralize nöbet öyküsü ile gerçekleştirilen tekrarlayan elektroensefalografi incelemeleri status lehine yorumlanması üzerine tetkik edildiğinde göz kapama-fiksasyon kaybı duyarlılığına sekonder jeneralize deşarjları kayıtlandı. Hastanın eş zamanlı video kaydı ile absansın eşlik etmediği göz kapağı miyoklonusu olduğu dikkat çekti. Olgu sunumu ile literatür eşliğinde fiksasyon kaybı duyarlılığı ve göz kapağı miyoklonusunu tartışmak hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fiksasyon kaybı duyarlılığı, göz kapağı miyoklonisi; status epileptikus; vizüel sensitivite.


Dilara Mermi Dibek, Arzu Maharramova, Pınar Tamer, İbrahim Öztura, Barış Baklan. A Single Generalized Seizure History: An EEG Like as Status Epilepticus. Epilepsi. 2020; 26(2): 136-140

Corresponding Author: Dilara Mermi Dibek, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale