ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 27  Issue : 1  Year: 2021

Review of Seizures That Triggered by Energy Drinks With Two Cases [Epilepsi]
Epilepsi. 2020; 26(2): 132-135 | DOI: 10.14744/epilepsi.2019.29981  

Review of Seizures That Triggered by Energy Drinks With Two Cases

Cemre Çağan Polat1, Selma Aksoy1, Handan Işın Özışık Karaman2
1Çanakkale Onsekiz Mart University,Faculty of Medicine,Neurology Department, Çanakkale
2Private, Çanakkale

Epilepsy is a disease that occur with abnormal discharge of brain neurons.Energy drinks use ise common in young people nowadays and that can trigger epileptic seizure.Taurine and caffeine as intense ingredients are being hold responsible of abnormal discharge.In this case we review relationship between seizures and energy drink with two cases.

Keywords: Energy drink, epilepsy; ginseng; guarana; caffeine; taurine.


İki Olgu Eşliğinde Enerji İçeceği ile Tetiklenen Nöbetlere Kısa Bir Bakış

Cemre Çağan Polat1, Selma Aksoy1, Handan Işın Özışık Karaman2
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Çanakkale
2Özel, Çanakkale

Epilepsi beyindeki sinir hücrelerinin anormal elektriksel deşarjı ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Enerji içecekleri günümüzde özellikle gençler arasında kullanımı çok yaygın bir içecek türü olup epilepsi nöbetine neden olabilir. İçeriğinde yoğun miktarda bulunan kafein ve taurin anormal elektriksel deşarj oluşumundan sorumlu tutulmaktadır. Bu yayında, enerji içeceği ile nöbeti tetiklenen iki olgu eşliğinde, enerji içecekleri ve nöbet arasındaki ilişkiyi gözden geçirmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Enerji içeceği, epilepsi, ginseng; guarana; kafein; taurin.


Cemre Çağan Polat, Selma Aksoy, Handan Işın Özışık Karaman. Review of Seizures That Triggered by Energy Drinks With Two Cases. Epilepsi. 2020; 26(2): 132-135

Corresponding Author: Cemre Çağan Polat, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale